เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยประกาศในไทยแลนด์ 4.0

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้มากขึ้นตามโครงการนำร่องที่เกี่ยวข้องกับ 3 เมือง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ว่า ภายใน 20 ปี จะมีเมืองอัจฉริยะ 100 เมือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเขตเมือง ซึ่งเมืองนำร่องโครงการเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยรัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาเมืองอีก 3 แห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีแผนจะพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองอัจฉริยะอีกด้วย

อ่านต่อ…