มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยุทธศาสตร์ 20 ปี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีผลผูกพันในอีก 20 ปีข้างหน้า และบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม หลังได้รับการโหวต 179-0 เมื่อวันศุกร์ (6 กรกฎาคม) ที่ผ่านมาโดยแผนยุทธศาสตร์นี้จะได้รับการรับรองโดยนายกรัฐมนตรีภายใน 20 วัน

อ่านต่อ…

เอกราช สัตตะบุรุษ