‘กุหลาบแห่งภาคเหนือ’ ของประเทศไทยกำลังร่วงโรย

เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีอายุกว่า 700 ปีแห่งนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสีเขียวในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งสร้างความสุขกับเรื่องราวในหนังสือที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวัดวาอารามของพุทธศาสนาจำนวนมาก และบ้านไม้ที่มีเสน่ห์ ขนบธรรมเนียมที่ละเอียดอ่อน และความสงบสุข

อ่านต่อ…