เปิดตัว 15 เมืองอัจฉริยะของไทย

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบโลโก้เมืองอัจฉริยะให้กับนักพัฒนาเมือง 15 แห่ง พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในวันเสาร์ ประเทศไทยมีแผนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงการจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิต ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วงเวลา 20 ปี ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง และความยั่งยืน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น