จำนวนนักท่องเที่ยวไทยอาจลดลง 65% ในปี พ.ศ.2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยอาจลดลงเกือบสองในสามเป็น 14 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 14 ปี เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นเหตุให้การเดินทางทั่วโลกต้องหยุดชะงัก 

ณ ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 14 ล้านถึง 16 ล้านคนในปีนี้ลดลงอย่างมากจาก 33.8 ล้านคนที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีที่แล้วสูงถึง 39.8 ล้านคน

อ่านต่อ…