ประเทศไทยจะเริ่มการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ในมนุษย์เดือนตุลาคมนี้

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนตัวของเขาว่า ประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในผู้สมัครที่เป็นมนุษย์ครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีนี้ หลังทดลองกับลิงให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

โดยเขากล่าวว่าขั้นตอนต่อไปคือการรับสมัครอาสาสมัครในเดือนสิงหาคมและกันยายนสำหรับการทดลองวัคซีน mRNA ในมนุษย์ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

อ่านต่อ…