ประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติก ภายในปี 2565

ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะกำจัดการนำเข้าขยะพลาสติกในประเทศ ภายในปี 2565 รวมถึงลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ดูต่อ…