ไทยผลักดันความฝัน ‘โครงการแลนด์บริดจ์’ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ความฝันของโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่จะข้ามคาบสมุทรมาเลย์เพื่อเชื่อมท่าเรือทั้งสองฝั่งได้เกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย หากเป็นจริง สะพานทางบกสามารถลดเวลาในการขนส่งได้ประมาณสองวัน เมื่อเทียบกับเส้นทางการเดินเรือปัจจุบันผ่านช่องแคบมะละกา

แนวความคิดเกี่ยวกับเส้นทางการค้าที่ตัดผ่านคาบสมุทรมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 รัฐบาลปัจจุบันของประเทศไทยกำลังมองหาโครงการสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โครงการแลนด์บริดจ์ที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติอย่างแน่นอน แต่โครงการได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมหาศาลและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

อ่านต่อ…