ประเทศไทยพร้อมนำอาเซียนสู่อนาคตของความมั่นคงทางดิจิทัล

กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมองภาพอาเซียนว่า ‘การเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ’ และความมั่นคงทางไซเบอร์จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาคมให้ก้าวไปสู่อนาคตอาเซียนดิจิทัล

โดยประเทศไทยได้กระตุ้นความก้าวหน้า และการถกเถียงกันท่ามกลางประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเร่งพัฒนาการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

อ่านต่อ…