ไทย – ลาวตกลงคุมเข้มชายแดน

ไทย และลาวได้ตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ

ดูต่อ…