ไทยดีขึ้น 4 อันดับ จากอันดับประเทศทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก

ประเทศไทยติด 20 อันดับประเทศที่ก่อมลพิษพลาสติกทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 ดีขึ้น 4 อันดับจากที่ 6 ในปีก่อนหน้า ซึ่งจัดอันดับจากมวลขยะพลาสติกที่มีการจัดการไม่ถูกต้อง

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การปรับปรุงส่วนใหญ่เกิดจากการริเริ่มของรัฐบาล และความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและกล่องโฟมบรรจุอาหาร

อ่านต่อ…

Greeley Pulitzer