ประเทศไทยไม่เคยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันว่าได้เข้ามาในตลาดเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทเท่านั้น และประเทศไทยไม่เคยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ทาง ธปท. มุ่งมั่นที่จะให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุ่น โดยการแทรกแซงที่จำกัด เพื่อควบคุมความผันผวนที่มากเกินไป และการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของเงินบาททั้งสองฝั่ง

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์