‘รัฐสภา’ เห็นชอบให้สัตยาบันความตกลง RCEP แล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาของไทยมีมติ ‘เห็นชอบ’ การให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งคาดว่ามีผลบังคับใช้ปีนี้

โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า RCEP จะเป็นข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย และจะส่งเสริมการค้าของไทย และ RCEP จะเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งครอบคลุม 15 ประเทศโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมกันเทียบเท่ากับ 1 ใน 3 ของจีดีพีโลก

อ่านต่อ…