“ทส.” ถกแผนห้ามนำเข้าขยะพลาสติกปี’69

คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าขยะพลาสติกของประเทศในปี พ.ศ.2569 โดยสั่งให้ทบทวนกำหนดวันดำเนินการ

กระทรวงได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะค่อยปรับลดการนำเข้าพลาสติกจนถึงการสั่งห้ามในปี พ.ศ.2569

แต่ตอนนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้แจ้งกับกรมควบคุมมลพิษว่าจะต้องทบทวนกำหนดวัน และพิจารณาทางเลือกอื่น ซึ่งรวมถึงคำสั่งห้ามทั้งในปีนี้ ปี พ.ศ.2566 หรือกำหนดเส้นตายปี พ.ศ.2569 ที่มีอยู่เดิม

อ่านต่อ…