คาดเกษตรกรไทยจะได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทในกลางเดือนพฤษภาคมนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่า การช่วยเหลือทางการเงินให้เข้าถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปและขอแนะนำให้เกษตรกรลงทะเบียน เพื่อได้รับความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ความช่วยเหลือดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกรสูงสุดถึง 10 ล้านครัวเรือน โดยจะได้รับ เงินจำนวน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

อ่านต่อ…