เศรษฐกิจไทยต้องเร่งลดคาร์บอนเนื่องจากข้อจำกัดทั่วโลกเพิ่มขึ้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ออกคำเตือนว่า ประเทศไทยต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแผนการลดคาร์บอนให้เป็นจริง

ประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นจากตลาดส่งออกและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจำเป็นต้องตอบสนองเชิงรุก

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึง กฎระเบียบสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย นั่นคือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ที่สหภาพยุโรปนำมาใช้ โดย CBAM จะเรียกเก็บเงินจากผู้ส่งออกที่ไม่ใช้เทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น