นักรณรงค์ไทยเรียกร้องให้แก้กฎหมายป่าไม้หลังคำตัดสินในกรณีชนพื้นเมือง

นักรณรงค์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมืองหลังศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้กลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่ถูกขับไล่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติและไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่ดิน

อ่านต่อ…

Rina Chandran