สินเชื่อเสียธนาคารไทยชะลอตัวเหลือ 2.73% ของสินเชื่อ ณ สิ้นเดือน ธ.ค.

เมื่อวันจันทร์ ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงการณ์ว่า สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไทยอยู่ที่ 2.73% ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ลดลงจาก 2.77% ณ สิ้นเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

ระบบธนาคารยังคงแข็งแกร่งด้วยเงินทุน สำรองหนี้สูญและสภาพคล่องในระดับสูง โดยสามารถรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการปล่อยสินเชื่อในอนาคตได้

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในแถลงข่าวว่า สินเชื่อเสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่รุนแรง ในขณะที่มาตรการหนี้ที่มีอยู่เพียงพอที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 

อ่านต่อ…