นักวิชาการไทยจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5

กลุ่มนักวิชาการในประเทศไทยได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษในประเทศไทย โดยผลลัพธ์จากการอภิปรายจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยในการพัฒนานโยบาย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

อ่านต่อ…