สทนช. เล็งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการน้ำ

ความท้าทายของการจัดการทรัพยากรน้ำ คือ การที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านไอซีที เพื่อความก้าวหน้าของการจัดการน้ำแห่งชาติอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

ดูต่อ…