ททท. ชี้ควรตั้งกองทุนเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรมีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพลิกโฉมธุรกิจและหลีกเลี่ยงการล่มสลายครั้งใหญ่ในยุคหลังการแพร่ระบาด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนดังกล่าวไม่ใช่เพื่อเยียวยาผลกระทบในช่วงวิกฤต แต่เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการเตรียมธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าเมื่อการแพร่ระบาดถูกควบคุม

อ่านต่อ…

นฤมล เกษมสุข