กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อขยายการกู้ยืม เนื่องจากวิกฤตโควิด -19

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีแผนจะเพิ่มงบประมาณเงินกู้สำหรับปีการศึกษา 2563 จาก 34,000 ล้านบาทเป็น 37,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และคาดว่าจะมีผู้กู้ยืมมากถึง 650,000 คน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า “ กยศ. ได้ปรับคุณสมบัติของผู้กู้จากผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 200,000 บาทเป็นไม่เกิน 360,000 บาทเพื่อให้กลุ่มผู้ปกครองในวงกว้างสามารถขอสินเชื่อเพื่อลูกได้” และกล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ผู้กู้ทุกคนจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติม 600 บาทต่อเดือน”

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น