รายงานพิเศษ: กฎหมายป่าไม้ฉบับใหม่ว่าด้วยข้อเรียกร้องด้านความขัดแย้งกันต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กว้างขึ้น

นายสมศักดิ์ เสลา ชาวบ้านในหมู่บ้านปางกบ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาขุนน่านเป็นหมู่บ้านที่โดดเดี่ยว และดำเนินวิถีชีวิตตามแบบดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้ง

ที่จริงแล้วหมู่บ้านปางกบตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่านล้อมรอบด้วยป่าเขียวชอุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องยากที่กำหนดขอบเขตหมู่บ้าน และอุทยานได้อย่างแน่ชัด  ไม่ใช่เพียงเรื่องที่ทางการต้องจัดการ สิทธิในการถือครองที่ดินของ 8 ครัวเรือน 13 ครอบครัวที่อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ…

ปิยะพร วงศ์เรือง