แม่น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกคุกคาม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแม่น้ำหลายสายทั้งแม่น้ำสายเล็กๆ ไปจนถึงแม่น้ำสายหลัก  แม่น้ำที่รู้จักกันดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ แม่น้ำโขง ที่ไหลผ่าน 5 ประเทศในภูมิภาคนี้

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดอันดับที่ 12 ของโลก เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับอุปโภคบริโภค การทำประมงน้ำจืด และการเกษตรสำหรับผู้คนนับล้าน แต่ทว่าแม่น้ำโขงก็ยังเป็นที่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งทำให้แม่น้ำโขงกลายเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีมลพิษมากที่สุดในภูมิภาค

อ่านต่อ…