กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเดินหน้าจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงโครงการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ ว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) เป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งที่ผ่านมามีองค์กรได้รับการรับรอบแล้ว 94 กิจการ

อ่านต่อ…

สุภาวดี วังศรี