กรุงเทพ เมืองอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไทย ได้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีศักยภาพที่สำคัญของประเทศนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เป็นเมืองกลุ่มแรกของเครือข่ายอาเซียน Smart Cities Network (ASCN) ในสิงคโปร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้ดำเนินการในเชิงบวกต่อการตระหนักถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นสิ่งสำคัญสอดคล้องกับโครงการไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย ซึ่งมุ่งหวังให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะประเทศที่มีรายได้สูงโดยมีเศรษฐกิจพึ่งพานวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง

อ่านต่อ…

Angaindrankumar Gnanasagaran