ทักษะสำหรับอนาคต AI

จากการศึกษาของ Microsoft และ IDC พบว่า มีองค์กรไทยเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ดำเนินการตามแผน เพื่อพัฒนากำลังคนในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัททั้งสอง กล่าวว่า จากการสำรวจองค์กรธุรกิจ 101 แห่งในประเทศไทย พบว่ามีช่องโหว่ที่สำคัญทั้งในด้านทักษะที่มีอยู่ และความต้องการในแรงงาน เนื่องจากประเทศยังคงมีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนสู่อนาคต โดยใช้ AI

อ่านต่อ…