นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสเรียกร้องให้มีการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

นายไสว บุญมา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสได้เรียกร้องให้ประเทศนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาใช้กับกิจกรรมประจำวัน

นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อ่านต่อ…

ธรรมารัตน์ ธาดาพรหม