สัมมนาด้านโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจัดการประชุมสัมมนา 25 ปีแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงภายในภูมิภาค มีการเปิดเผยว่า รัฐบาลไทยจะจัดการประชุมผู้นำทางเศรษฐกิจในเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานใหม่ที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาระดับภูมิภาค

อ่านต่อ…