State of Global Air เผยไทยมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 32,000 คน ทีี่เกิดจากมลพิษทางอากาศ

จากรายงาน State of Global Air 2020 พบว่ามีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 32,000 คนในประเทศไทยย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2562 มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ รายงานอ้างว่าอนุภาคมลพิษ PM2.5 เป็นตัวการสำคัญเนื่องจากอนุภาคในช่วงขนาดนั้นมีแนวโน้มที่จะเดินทางเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ลึกถึงปอดมากที่สุด

การสัมผัสกับอนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น เช่น การระคายเคืองตา จมูก คอ และปอดการ ไอจามน้ำมูกไหล และหายใจถี่ แต่ผลกระทบระยะยาวของการสัมผัสกับอนุภาคนั้นน่ากลัวกว่ามาก

อ่านต่อ…