ผลักดันใหม่เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล

แม้กรุงเทพฯ จะมีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก แต่ก็สามารถพบเห็นขยะมูลฝอยได้ทั่วกรุงเทพฯ

จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า เมืองหลวงแห่งนี้ผลิตขยะในเขตพื้นที่เมืองมากกว่า 8,000 ตันทุกวัน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์