ชาวป่าโล่งใจใน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่

กฎหมายฉบับใหม่ได้อนุญาตให้ใช้ทรัพยากร โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่า

ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ชุมชนในท้องถิ่นอาจสามารถอยู่ในเขตป่าสงวน และใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ตามมาตรา 65 ได้เปิดช่องทางอย่างชัดเจนในการอยู่ร่วมซึ่งกันและกันสำหรับผู้อยู่อาศัยในป่า และธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเกษตรกรจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับบทลงโทษที่หนักของกฎหมายนี้

อ่านต่อ…

จุฬารัตน์ แสงปัสสา