แนะให้เพิ่มการลดคาร์บอนในระดับภูมิภาค

ตามรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องเร่งการลดคาร์บอนในห่วงโซ่คุณค่าโลก (global value chains : GVCs) เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเผชิญกับการสูญเสียผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ หรือ จีดีพี มากถึง 30% ต่อปีภายในปี ค.ศ.2100 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Mr.Winfried Wicklein รองผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย กล่าวในการประชุมที่บาหลีว่าอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดในแง่ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์