ผลักดันเพื่อรับรองจุดหมายที่ยั่งยืน

สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Dasta) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินจุดหมายอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญระดับโลกในภูมิภาคอาเซียน ที่ซึ่งทั้งอินโดนีเซียและไทยเป็นสองประเทศแรกที่ได้รับเลือกให้พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์