กระทรวงสาธารณสุขเตรียมรับมือกับ PM2.5

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงฯได้จัดประชุมทางวิดีโอกับแพทย์ในศูนย์สาธารณสุขประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดทำและติดตามผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี

การประชุมทางวิดีโอได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น