สัดส่วนหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ 50% ของ GDP ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะกำหนดอัตราส่วนของหนี้สาธารณะที่ 50% ของ GDPในแผนการคลังระยะกลางสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567

ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลัง ซึ่งมีประธาน พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติกรอบนโยบายการคลังระยะกลางตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

อ่านต่อ…

Chatrudee Theparat