ประกาศเตือน 31 จังหวัดเตรียมรับมือภัยแล้ง

หน่วยงานราชการได้เตือนถึงการเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรงในพื้นที่ 31 จังหวัดในปีนี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่าภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตน้ำ 61 แห่งครอบคลุม 82 อำเภอ 31 จังหวัด โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 แห่ง ภาคเหนือ 9 แห่ง ภาคใต้ 6 แห่งและภาคตะวันออก 1 แห่ง

ซึ่งทาง กปภ.ได้เริ่มขุดบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองแล้ว

อ่านต่อ…

อภิญญา วิภาตะโยธิน