การประท้วงที่กระทรวงการพัฒนาสังคม แสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ

การประท้วงเกิดขึ้นที่หน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในวันพฤหัสบดี (10 ธันวาคม) ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการรวมถึงสิทธิในการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ

นายบรรพต ไชยะหล้า นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการและผู้นำการประท้วง กล่าวว่า การชุมนุมครั้งนี้เป็นการเรียกร้องสิทธิสำหรับคนพิการรวมถึงสิทธิในการมีงานทำ ซึ่งรัฐยังคงเพิกเฉย

อ่านต่อ…