ภาคเอกชนชูกลยุทธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 ประการ

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ต้องการให้พรรคการเมืองที่แข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปปฏิบัติตามกลยุทธ์ 6 ประการ ซึ่งเชื่อว่าควรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 4 ปีข้างหน้า

ข้อเสนอแนะมีกำหนดส่งไปยังพรรคการเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของการหาเสียง เนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ ใกล้เข้ามาแล้ว

อ่านต่อ…

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์