โฉมหน้าของเมืองในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การขยายตัวของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตรา 5 เท่าของส่วนที่เหลือของโลก โดยเป็นเมืองที่ผู้คนต่างย้ายเข้าไปทำงาน และอยู่อาศัยกำลังหนาแน่นเกินไป คาดการณ์ว่าประชากรเมืองในภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 270 ล้านคน เป็น 373 ล้านคนภายในปี 2573

อ่านต่อ…

ดำรงเกียรติ มาลา