ที่ประชุมแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ายังขาดตัวจุดประกาย

ในไม่ช้าประเทศไทยจะเปิดตัวแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) พ.ศ. 2558 – 2579 ซึ่งได้มีการอภิปรายในที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นในสี่ภูมิภาค และกรุงเทพฯ ในเดือนนี้

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ามีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่กรุงเทพฯ ตามหลังตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และชลบุรี

อ่านต่อ…