มลภาวะต่อความมั่งคั่งของชุมชนริมทะเล

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อนบ้านของกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ริมทะเล เป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการประมง ตลาดอาหารทะเลที่เฟืองฟู และเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนผู้อพยพชาวพม่าในประเทศไทย

จังหวัดนี้เป็นเมืองท่าของชุมชนชาวประมงมาเป็นเวลาอย่างน้อยสองศตวรรษ ก่อนที่จะถูกกลบด้วยกระแสการค้าขายในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

อ่านต่อ…

อัญชลี คงกรุต