นายกฯสั่งการเร่งด่วนจัดการกับปัญหาหมอกควันในกรุงเทพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้มาตรการที่เตรียมไว้ในการลดปัญหาหมอกควัน ซึ่งได้กลับมาปกคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกครั้ง

โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอร้องให้ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ลดการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงงาน

อ่านต่อ…