นายกฯ เรียกร้องความร่วมมือแก้หมอกควันภาคเหนือ [วิดีโอ]

นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

ดูต่อ…