งานวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นจุดจบของอารยธรรมมนุษย์

จากการวิเคราะห์ มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่รุนแรงหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ.2593 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงของโลก และต้องการการตอบสนองอย่างทันท่วงทีมิฉะนั้นจะสายเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ “โลกร้อน” และเป็นการสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษย์

อ่านต่อ…

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์