โรคระบาดลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน รายงานว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้การใช้เชื้อเพลิงในประเทศไทยลดลง 4.4% ในช่วงแปดเดือนแรกของปี พ.ศ.2564 เป็นค่าเฉลี่ยรายวัน 131 ล้านลิตร ลดลงจากค่าเฉลี่ยรายวันที่ 137 ล้านลิตรในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ความต้องการใช้เชื้อเพลิงหลักในประเทศ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องบิน และก๊าซธรรมชาติอัด ทั้งหมดเหล่านี้ได้ลดลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลับเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์