สถานประกอบการกว่า 50% เพิกเฉยต่อคำสั่งห้ามปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองภาคกลางของประเทศไทย

กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า มีจำนวนสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 50% ที่เพิกเฉยต่อคำสั่งเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองแสนแสบ  ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมโยงแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ เข้ากับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยได้แก่ ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

The Nation รายงานว่าในระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึงปี พ.ศ.2562 มีสถานประกอบการกว่า 289 แห่งจากทั้งหมด 600 แห่ง ขัดขืนระเบียบของกรมควบคุมมลพิษเรื่องการระบายน้ำเสียลงสู่คลอง โดยนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง

อ่านต่อ…

May Taylor