ระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อรองรับการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการกำลังเปิดตัวระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาเป็นแผนสำรองในกรณีการเปิดโรงเรียนอีกครั้งนั้นไม่ปลอดภัย โดยโรงเรียนในประเทศไทยจะเริ่มเปิดดำเนินการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งระบบศึกษาทางไกล และออนไลน์จะถูกทดสอบเพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

อ่านต่อ…

May Taylor