กอช. ตั้งเป้าหมายที่จะให้เงินบำนาญที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตั้งเป้าผลตอบแทน 10 ปีอย่างน้อย 3% สำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รับบำนาญอย่างยั่งยืน

กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคสมัครใจ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบ ปัจจุบันมีเงินลงทุนรวม 8 พันล้านบาท

อ่านต่อ…

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ