ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราค่าปรับใหม่ 200 – 1,000 บาท

เมื่อวันที่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563

โดยอัตราค่าปรับมีตั้งแต่ 200 400 500 และ 1,000 บาท และครอบคลุมยานพาหนะทุกชนิด

การละเมิดรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสภาพรถ การใช้ไฟหน้าและแตร การปฏิบัติตามป้ายจราจรและสัญญาณไฟ และการสังเกตการจำกัดความเร็ว และกฎอื่น ๆ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์